Oppivelvollisuuslaki muuttuu 1.8.2021. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Muutos oppivelvollisuusiässä vaikuttaa myös työttömyyspäivärahaoikeuteen.

1.8.2021 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä työttömyyspäivärahan yleinen alaikäraja nousee 17 vuodesta 18 vuoteen. Päivärahaa voidaan kuitenkin myöntää 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle, joka on suorittanut oppisvelvollisuutensa tai keskeyttänyt oppivelvollisuutensa oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla (esim. pitkäaikainen sairaus, vanhempainvapaa).