Työllisyyden kuntakokeilu on lakiin perustuva määräaikainen työllisyyskokeilu. Kokeilu on voimassa 30.6.2023 saakka. Kokeiluun osallistuu 118 kuntaa.

Kokeilussa osa TE-toimiston työnhakija-asiakkaista siirretään kokeilukuntien asiakkaiksi. Tarkoituksena on parantaa kokeiluun osallistuvien työllistymistä ja edistää heidän työmarkkinoille pääsyään.

Työllisyyden kuntakokeilussa työnhakupalveluita ja työllistymistä edistäviä palveluita hankkii ja tarjoaa pääasiassa kokeilukunta eikä TE-toimisto. Kunta antaa myös jotkin työvoimapoliittiset lausunnot päivärahan maksajalle TE-toimiston sijaan.

Kokeilun asiakkaat

Kuntakokeilun asiakkaita ovat sellaiset kokeiluun osallistuvassa kunnassa asuvat työnhakijat, jotka eivät täytä ansiopäivärahan saamiseksi vaadittavaa 26 viikon työssäoloehtoa ja jotka ovat

• alle 30-vuotiaita,
• maahanmuuttajia tai
• joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

TE-toimisto lähettää kirjeen niille, jotka siirretään kuntien asiakkaiksi. Samoin kunta on asiakkaaseen yhteydessä ja antaa ohjeita jatkotoimia varten.

Kokeilussa mukana olevat kunnat ja kokeilualueet näet Kuntaliiton sivuilta.

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi

Myös kuntakokeilun asiakkaat  laittavat työnhakunsa voimaan www.te-palvelut.fi -osoitteesta kirjautumalla Oma asiointi -palveluun.

Lisätietoa kuntakokeilusta voit lukea Rakennuskassan sivulta Kuntakokeilu.