Uutista on päivitetty 9.3.2021

Osa työttömyysturvaan liittyvistä väliaikaisista lakimuutoksista päättyy ja osan voimassaolo jatkuu. Keskeisimpiä työttömyyspäivärahaan ja liikkuvuusavustukseen vaikuttavia muutoksia on listattu alle. Lopussa olevasta tiedostosta ja alla olevista linkeistä voit lukea muutoksista tarkemmin.

Liikkuvuusavustus 1.1.2021 alkaen

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää, jos päivärahan saaja vastaanottaa osa-aikaisen tai kokoaikaisen työsuhteen, joka kestää vähintään kaksi kuukautta ja jossa päivittäinen työmatka-aika työsuhteen vastaanottamisen tai muuton hetkellä täyttää vaadittavat edellytykset.

Työmatka-aikavaatimus työsuhteen alussa liikkuvuusavustuksen maksamiselle on

  • kokoaikatyössä yli 2 tuntia päivässä, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.6.2021
  • kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä, kun työsuhde alkaa 1.7.2021 tai sen jälkeen
  • osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä

Omavastuuajalta ei makseta päivärahaa 1.1.2021 alkaen

Kun oikeus päivärahaan alkaa 1.1.2021 tai tämän jälkeen, ei omavastuun ajalta makseta työttömyyspäivärahaa. Omavastuuaika on 5 päivää tai tätä vastaava työtön aika ja sen pitää kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Te-palvelun ajalta omavastuuajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Kun oikeus päivärahaan alkaa viimeistään 31.12.2020, maksetaan omavastuun ajalta työttömyyspäivärahaa. Omavastuuaika on viisi ensimmäistä arkipäivää, joilta hakijalla on oikeus työttömyysetuuteen.

Peruspäiväraha ja ansiopäiväraha 1.1.2021

Peruspäivärahan määrä nousee 1.1.2021 alkaen. Uusi peruspäiväraha on 33,78 euroa päivässä ja lapsikorotukset 5,30 / 7,78 / 10,03 euroa päivässä. Tämä muutos vaikuttaa myös ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrään.

Ansiopäiväraha kuukaudessa keskimäärin, katso TYJ:n taulukko.

Sovittelupalkan suojaosa muuttuu 1.7.2021

Soviteltavaan päivärahan on oikeus, jos päivärahan saaja saa tuloa osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai hänet on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai hän saa yritystuloa.

Soviteltavan palkkatulon ja yritystulon suojaosa on
• 500 eur/kk ja 465 eur/4 viikkoa, kun päivärahan hakujakso alkaa viimeistään 30.6.2021
• 300 eur/kk ja 279 eur/4 viikkoa, kun päivärahan hakujakso alkaa 1.7.2021 tai sen jälkeen

Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika = laskurit käynnistyvät 1.1.2021

Päivärahan enimmäismaksuaika (300 / 400 / 500 päivää) alkaa taas kulua normaalisti 1.1.2021 lukien.

Maksetut ansiopäivärahapäivät ja peruspäivärahapäivät kerryttävät samaa enimmäisaikalaskuria. Työmarkkinatuella ei ole enimmäismaksuaikaa.

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.2021

Kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa.

Ilmoittautuminen työnhakijaksi tapahtuu edelleen TE-palveluiden OmaAsiointi-palvelussa.

Työssäoloehto palautuu ennalleen 1.1.2021 alkaen

Kun oikeus päivärahaan alkaa 1.1.2021 tai sen jälkeen, on työssäoloehto 26 viikkoa (yrittäjän perheenjäsenellä 52 viikkoa).

Verokortit ja ennakonpidätys 2021

Vuoden 2020 ennakonpidätystiedot ovat voimassa enintään 31.1.2021 maksettuihin etuuksiin ja palkkoihin saakka. Muutokset omaan ennakonpidätykseen tehdään verottajan OmaVero-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Väliaikaiset lakimuutokset ja niiden voimassaolo 2021

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön koonti väliaikaisista työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista ja niiden voimassaoloajoista.

 

Liitetiedosto vuodenvaihteen 2020-2021 muutoksista Huomioita vuoden vaihtuessa 2020-2021