Rakennusalalla kova pakkanen saattaa estää työn tekemisen. Jos työskentelet talonrakennusalalla ja työntekosi on estynyt vain ja ainoastaan pakkasen takia eikä työnantajallasi ole palkanmaksuvelvoitetta, voit hakea työttömyyspäivärahaa työttömyyskassalta.

Toimi näin:

 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyön hakijaksi te-palvelut.fi -> Oma asiointi
  • mainitse ilmoittautuessasi sääeste- tai pakkaspäivät
 2. Kerää tarvittavat liitteet hakemukseesi:
  • palkkalaskelma aina samalta jaksolta, jolta täytät päivärahahakemuksen
  • työnantajan todistus, jossa on lueteltu pakkaspäivät
 3. Lähetä kassalle päivärahahakemus, kun kokonaisia pakkaspäiviä on kertynyt yli viisi (vähintään 2 kalenteriviikkoa)
  • Täytä hakemus kassan eAsioinnissa tai lähetä paperinen hakemus työttömyyskassalle tai vie se lähimpään Rakennusliiton aluetoimistoon
  • Täytä hakemus aina kokonaisilta kalenteriviikoilta maanantaista sunnuntaihin
  • Merkitse työssäolopäivät ja työtunnit sen mukaan, kuinka monelta tunnilta työnantajasi maksaa sinulle palkkaa
  • Liitä hakemukseesi mukaan palkkalaskelma samalta ajalta, jolta haet päivärahaa
  • Liitä hakemukseesi työnantajan todistus pakkaspäivistä
 4. Hae jatkossa päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa tai kuten kassa sinua ohjeistaa
  • Liitä hakemukseesi mukaan palkkalaskelma samalta ajalta, jolta haet päivärahaa
  • Liitä hakemukseesi työnantajan todistus pakkaspäivistä

Hyvä tietää:

Sääesteellä tarkoitetaan vain rakennus- ja metsäalalla TES:n alaisuudessa tapahtuvaa työnteon estymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka ajalta työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista palkanmaksuvelvollisuutta. Jos työskentelet muulla kuin rakennusalalla tai metsäalalla, ei ole kyse lain tarkoittamista sääestepäivistä, joilta kassa voisi maksaa päivärahaa.

Sääestepäivä on aina kokonainen työtön päivä, jolta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan ollenkaan palkkaa tai muuta vastiketta (esim. odotusajan palkka). Jos työnantaja on maksanut osankin palkasta, ei kyseessä ole työttömyysturvalain mukainen korvattava sääestepäivä.

Työttömyysturvalain mukainen viiden päivän omavastuuaika koskee myös sääestepäiviä. Omavastuuaika tarkoittaa ennen päivärahan maksun alkamista olevaa ajanjaksoa, jolta sinulle ei makseta päivärahaa. Jos sinulta on otettu omavastuuaika aiemmin vuoden sisällä, ei uutta omavastuuaikaa oteta.

Työnhaun on oltava voimassa TE-toimistossa myös pakkaspäivien ajalla.

Lisätietoja pakkaspäivistä Rakennuskassan sivuilta.