Työ- ja elinkeinotoimistot ovat antaneet työttömyyskassalle tai Kelaan lomautustapauksissa määräaikaisia maksatuslausuntoja, jotka päättyivät vuoden 2020 lopussa. Jos olet edelleen lomautettu, tarkista TE-palveluiden Oma asioinnista, että työnhakusi on voimassa myös 1.1.2021 alkaen.

Ole tarvittaessa yhteydessä omaan TE-toimistoosi, että saat lausuntosi voimaan. Voimme maksaa päivärahan ainoastaan, jos sinulla on voimassa oleva TE-toimiston antama lausunto ”ei estettä päivärahan maksamiselle”. Älä ole yhteydessä työttömyyskassaan, koska emme voi korjata tai muuttaa TE-toimiston antamaa lausuntoa.

TE-toimisto antoi lausunnot määräaikaisina, koska tietyt määräaikaiset lomautetun päivärahaoikeutta koskevat lakimuutokset olivat voimassa 31.12.2020 saakka.