Verokortin voimassaolo

Uutista on muokattu 4.2.2021

Vuoden 2020 verokortti on voimassa enintään 31.1.2021 asti maksettaviin palkkoihin ja etuuksiin saakka.

Vuoden 2021 automaattisesti verottajan lähettämät verokortit tulevat voimaan 1.2.2021 alkaen. Verokortti tulee sinulle joko paperipostin mukana, tai se näkyy verottajan sähköisessä palvelussa, Omavero. Tämä verokortti on aina palkkatuloa varten.

Jos palkkatuloverokortin tuloraja on pienempi kuin 25 %, joutuu kassa tekemään ennakonpidätyksen ansiopäivärahasta 25 % suuruisena. Huomaa kuitenkin, että verottaja tekee laskennallisen vuositulorajan päivärahan maksamista varten 1.2.2021 voimaan tulleisiin palkkatuloverokortin tietoihin.  Tämä ei vastaa palkkatuloverokorttiin kirjattua tulorajaa. Siksi verottaja sekä kassa suosittelevatkin, että ansiopäivärahaa varten haetaan aina muutosverokortti etuutta varten.

Muutosverokortin etuutta tai palkkaa varten voi tilata missä vaiheessa vuotta tahansa. Muutoksia ennakonpidätykseen voi tehdä vuoden aikana tilaamalla uuden muutosverokortin aina, kun siihen on tarvetta.

Muutosverokortin tiedot tulevat kassalla sen jälkeen voimaan, kun tieto ennakonpidätyksen muutoksesta päivittyy verottajalta kassan tietoihin. Muutosverokorttia ei tarvitse lähettää kassalle.

Muutosverokortin tilaus

Muutosverokortti tilataan verottajalta osoitteesta Omavero.

Muutosverokortin tilaamista varten tarvitset seuraavat tiedot:

  • Vuoden 2021 aikana jo maksetut veronalaiset tulot yhteensä (palkat ja etuudet)
  • Vuoden 2021 aikana pidätetyt ennakkoverot yhteensä (palkoista ja etuuksista)
  • Arvio loppuvuoden 2021 aikana maksettavista etuuksista yhteensä
  • Arvio loppuvuoden 2021 aikana maksettavista palkka- ja muista tuloista yhteensä
  • Tarkista kaikki tulot ja vähennykset koko vuodelta 2021

Kassan maksamia päivärahoja ja muita etuuksia varten kannattaa tilata verokortti, joka on määrätty etuutta varten.

Palkanmaksajalle kannattaa samalla tilata muutosverokortti palkkaa varten.

Etuus- vai palkkaverokortti?

Työttömyyspäivärahan maksaminen palkkatuloa varten määrätyllä verokortilla tarkoittaa sitä, että etuudesta pidätetään ennakkoveroa 25 %, jos verokortin ennakonpidätysprosentti on tätä pienempi.

Jos veroprosentti on 25 tai suurempi, pidätetään ennakkovero korttiin merkityn prosentin mukaan.

Kun kassalla on käytössä verokortti, joka on määrätty etuutta varten, pidätetään ennakkovero korttiin merkityn suuruisena.

Tuloraja ja sen seuranta on tulonsaajan omalla vastuulla

Verokortteihin on merkitty tuloraja. Tämä tarkoittaa bruttona maksettuja etuuksia tai palkkatuloja yhteensä siitä lähtien, kun maksaja on ottanut verokortin käyttöön.

Kun tuloraja ylittyy, pidätetään ennakkovero korttiin merkityn lisäprosentin mukaan.

On jokaisen tulonsaajan omalla vastuulla seurata tulorajan riittävyyttä vuoden aikana maksettaviin tuloihin. Muutosverokortin voi tarvittaessa tilata mihin aikaan vuotta tahansa.

 

Lisätietoa verottajan sivuilta

Työttömyyspäivärahan verotus

Verokortti