Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ on koonnut faktatietoa ansioturvajärjestelmästä käytävän keskustelun tueksi.

TYJ toteaa tiedotteessaan mm. seuraavaa:

”Ansioturvakeskustelua tulisi käydä faktapohjalta”, sanoo TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman. ”Toisinaan perustiedotkin tuntuvat puuttuvan keskustelusta.” Villmanin mukaan esimerkiksi ansioturvan kannustinongelmat otetaan usein annettuna tosiasiana, vaikka tilastot ja aiheesta tehdyt tutkimukset kertovat, että ansioturvajärjestelmä kannustaa työhön ja työskentely päivärahalla on yleistä.

Kannustavuuden lisäksi väärinkäsityksiä liittyy ansiopäivärahajärjestelmän hyötyjiin sekä rahoitukseen. ”Päivärahan saajia on nimitetty julkisuudessa eliitiksi ja kultapossukerholaisiksi. Tosiasiassa päivärahan saajat ovat valtaosin varsin pienituloisia henkilöitä”, kertoo Villman. Työttömyyskassojen jäsenet sekä työnantajat myös rahoittavat päivärahan ansiosidonnaisen osan kokonaisuudessaan. ”Perusturvan saajat eivät rahoita ansiosidonnaista. Perusturvan ylittävä osa koostuu työnantajamaksuista sekä jäsenten kassa- ja vakuutusmaksuista,” Villman toteaa.

 

TYJ:n tiedotteen ja verkkomateriaalin ansioturvasta voit lukea kokonaisuudessaan

TYJ:n uutisesta sekä  TYJ:n sivuille kootuista faktoista.