Päivärahan enimmäisaikalaskurit jäissä

Kun sinulle maksetaan päivärahaa ajalta 1.7.-31.12.2020, nämä päivät eivät kuluta enimmäisaikaasi. Enimmäisaika voi olla 300, 400 tai 500 päivää tilanteesta riippuen. Enimmäisajan lisäksi päivärahaa voidaan siis maksaa ajalta 1.7.-31.12.2020, ellei enimmäisaika ole tätä ennen tullut täyteen.

Jos enimmäisaika ehtii täyttyä 30.6.2020 mennessä, ansiopäivärahan maksaminen siinä kohdin lakkaa, ellet ole ehtinyt täyttää uutta työssäoloehtoa. Työssäoloehto tarkoittaa, että olet työskennellyt joko 26 tai poikkeuksellisesti 13 viikkoa ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Työssäoloehdon pitää täyttyä 28 kuukauden eli kahden vuoden ja neljän kuukauden tarkastelujakson aikana.

Työssäoloehto 13 viikkoa

Työssäoloehto on poikkeuksellisesti 13 viikkoa, kun oikeus päivärahaan alkaa vuoden 2020 puolella. Yhden työssäoloehtoon luettavan työviikon pitää olla 2.3.2020 jälkeiseltä ajalta.

Lyhyempää 13 viikon työssäoloehtoa käytetään siinä tilanteessa, kun normaali 26 viikon työssäoloehto ei täyty eikä päivärahan enimmäisaika ole vielä alkanut. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa Kelan peruspäivärahalta on mahdollista siirtyä työttömyyskassan ansiopäivärahalle, vaikka enimmäisaikalaskureissa olisikin jo Kelan maksamia päiviä, kun vähintään yksi työssäoloehtoon luettava työviikko on 1.7.2020 jälkeiseltä ajalta.

Lakimuutokset ovat tilapäisiä ja ne ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.