– Päivitetty 11.6.2020-

Työttömyysturvaan on hiljattain hyväksytty kaksi uutta väliaikaista lakimuutosta. Nämä muutokset mm. vaikuttavat sovitellun päivärahan määrään, helpottavat liikkuvuusavustuksen saantia sekä mahdollistavat työttömyysturvan ennakkomaksun aiempaa pidemmältä ajalta tilanteissa, joissa hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Väliaikaset lait ovat voimassa osin 11.5.2020 alkavalla päivärahan hakujaksolla, osin 1.6.2020 alkavalla hakujaksolla ja 31.10.2020 saakka.

Soviteltu päiväraha ja päivärahan hakujaksot

Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos saat tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, lyhennetyn työpäivän perusteella (lomautustilanne), yritystoiminnasta tai omasta työstä, jota ei tehdä työsuhteessa.

Päivärahan sovittelujakso on aina neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa maanantaista sunnuntaihin tai kuukausi, esim. 1.7.-31.7. tai 16.8.-15.9. Kaikki tällä ajalla sinulle maksetut edellä mainittuun työhön perustuvat tulot otetaan huomioon sovitellun päivärahan maksussa. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahahakemus tulee täyttää koko neljän kalenteriviikon tai kuukauden ajalta, vaikka et olisikaan ollut koko aikaa työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Päivärahan määrään vaikuttavan palkkatulon suojaosaa korotettiin 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja 279 eurosta 465 euroon neljän viikon sovittelujaksolla, kun päivärahan hakujakso alkaa 1.6.-31.10.2020. Jos siis haet päivärahaa neljän viikon jaksoissa ja olet saanut keikkatyöstä palkkaa enintään 465 euroa (brutto), saat täyden päivärahan tuolta neljältä viikolta.

Suojaosan ylittävästä palkanosasta puolet vähennetään täysimääräisestä päivärahasta, kun maksetaan soviteltua päivärahaa. Muista kuitenkin, että työstä saatu palkkatulo ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan kuukausipalkan suuruiset. Erityisesti pienemmissä päivärahan perustepalkoissa tämä tarkoittaa sitä, että tuo ns. 100 prosentin leikkuri pienentää maksettavaa soviteltua päivärahaa.

Lisätietoa sovitellusta päivärahasta.

 

Liikkuvuusavustukseen oikeuttava työmatka-aika

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, kun työttömänä vastaanotat työn, jossa työmatka-aika päivässä on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Nyt siis myös kokoaikatyössä riittää, että matkaan käytettävä aika on kaksi tuntia aiemman kolmen tunnin sijaan. Jos käytettävissäsi on auto, lasketaan työmatka-aika sen mukaan. Muussa tapauksessa matkan aika lasketaan julkisten kulkuneuvojen käytön mukaan.

Lakimuutos koskee 12.6.2020 tai sen jälkeen alkaneiden työsuhteiden perusteella maksettavia liikkuvuusavustuksia ja on voimassa 31.10.2020 saakka maksettaviin liikkuvuusavustuksiin. Vaikka sinulla olisi liikkuvuusavustuksesta päiviä saamatta 31.10.2020 jälkeen, mutta kokoaikatyössä työmatka-aika on alle 3 tuntia, liikkuvuusavustuksen maksaminen lakkaa.

Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta.

 

Päivärahan maksaminen ennakkoon

Koronaepidemia on tuonut moniin työttömyyskassoihin suuria päivärahan hakemusmääriä. Hakemusmäärien kasvaessa käsittelyajat ovat pidentyneet, ja jäsenet ovat joutuneet odottamaan päivärahojaan aiempaa pidempään. Tätä helpottamaan on laissa mahdollistettu päivärahan tai sen osan maksaminen ennakkoon jopa kuuden kuukauden ajalta ilman päivärahahakemuksen varsinaista käsittelyä ja päätöksen antamista. Ennakkomaksun käyttöönottaminen on kassan harkinnassa oleva asia. Rakennuskassassa ei tällä hetkellä ole tarvetta ennakkomaksun käyttöön ottamiselle, koska olemme saaneet käsiteltyä hakemukset yhtä ripeästi kuin aiemminkin.

 

Linkkejä:

Linkki TYJ:n uutiseen palkan suojaosa ja liikkuvuusavustus

Hallituksen esitys 61/2020

Hallituksen esitys 78/2020