Teollisuuliiton työtaistelu 27.1.-9.2.2020

Teollisuusliitto uhkaa aloittaa työtaistelun jumittuneiden työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Lakko on alkamassa mekaanisen metsäteollisuuden sekä kemianteollisuuden ilmoituksella rajatuissa kohteissa. Ne Rakennusliiton jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Teollisuusliiton sopimuksia noudattavissa yrityksissä, ilmoituksessa mainituissa kohteissa, osallistuvat lakkoon.

Mikäli lakko estää Rakennusliiton sopimusaloilla työtä tekevien yritysten työt, työnantajan on pyrittävä järjestämään työntekijälle muuta työtä. Mikäli muuta työtä ei työntekijälle esitetä, on työnantajalla lain mukaan palkanmaksuvelvoite seitsemältä päivältä. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan, mikäli muut päivärahan saamisen ehdot täyttyvät.

Huomaa myös, että jos työnteko on estynyt välittömästi tai välillisesti työtaistelutoimenpiteen takia ja ko. toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan kyseisen henkilön työsuhteen ehtoihin, työttömyysetuuteen ei ole oikeutta ollenkaan lakkopäiviltä. Näissä tapauksissa henkilön tulee hakea lakkoavustusta lakon asettaneelta liitolta. Lakkoavustuksen maksaa aina liitto, ei työttömyyskassa.

Jos henkilö on estynyt tekemästä työtä sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa, pitää hänen työttömäksi lakon takia jäätyään ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Parhaiten tämä onnistuu TE-toimiston Oma Asioinnissa. TE-toimiston kassalle antamasta lausunnosta tulee ilmetä, että kyseessä on työnteon estyminen toisen työntekijäryhmän työtaistelutoimenpiteen ajalta. Omavastuuaikaa päivärahan maksamiselle ei tällöin aseteta.

Päivärahaa haetaan Rakennuskassan eAsioinnin kautta.

eAsiointi opastaa hakemukseen tarvittavista liitteistä. Tärkeimpiä näistä ovat

  • palkkatodistus 26 kalenteriviikolta ennen työttömyyden / lakon alkamista, palkallinen työaika vähintään 18 tuntia viikossa
  • kopio työsopimuksesta
  • kopio palkkalaskelmasta lakon ajalta

Rakennusliiton tiedote työtaistelusta

Teollisuusliiton tiedote työtaistelusta

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.