Mihin työttömyyskassa tarvitsee muutosverokorttia?

Vuoden 2019 verokortteja voidaan käyttää enintään 31.1.2020 saakka.

Työttömyyskassa saa verottajalta 1.2.2020 automaattisesti ne jäsentensä  ennakonpidätystiedot, jotka verottaja laskee omien ennakkotietojensa perusteella vuodelle 2020. Verottajan laskelmissa ei kuitenkaan oteta huomioon etuuksia, kuten työttömyyspäivärahaa tai sairauspäivärahaa, vaan verottaja laskee ennakonpidätysprosentin palkkatulojen perusteella.

Palkkatuloverokortti

Kassa voi käyttää myös verokorttia, joka on määrätty palkkatulon maksamista varten, mutta kannattaa huomioida, että palkkatulot ja etuudet verotetaan eri tavalla.

Jos jäsen käyttää palkkatuloverokorttia eikä hae verottajalta muutosverokorttia etuutta varten, kassa joutuu päivärahaa maksaessaan pidättämään ennakkoveroa vähintään 25 %.

Jos verokortti on määrätty etuuden maksamista varten, ei mahdollista korotusta ennakonpidätysprosenttiin kassassa tehdä. Verokortissa lukee, onko tiedot laskettu palkkatuloa vai etuutta varten.

Kannattaa kuitenkin huomata, että vaikka työttömyyspäiväraha on pienempi kuin palkkatulo, ei veroprosentti välttämättä pienene. Tämä johtuu siitä, että päivärahasta ei verotuksessa voi tehdä samoja vähennyksiä kuin palkasta.

Kaksi verokorttia eri tulolajeille

On jäsenen oman edun mukaista tilata verokortit sekä palkkatulon että etuuden maksamista varten, jotta ennakkoverotus menisi mahdollisimman oikein. Kassalle tämä verotuksen muutostieto tulee suoraan verottajalta, eikä verokorttia tarvitse erikseen lähettää.

Kassa ei voi korjata ennakonpidätystä takautuvasti, vaan uudet tiedot päivittyvät järjestelmään seuraavasta maksusta alkaen.

Saatuja tuloja ja veroja kannattaa seurata vuoden mittaan

Verokortin tulorajan seuraaminen on jokaisen omalla vastuulla. Siksi on tärkeää myös tarkistaa jossain vaiheessa vuotta, että verottajalle ilmoitettu ja verokorttiin kirjattu tuloraja kattaa sen, mitkä ovat ansaitut palkkatulot, etuudet sekä muut ennakonpidätyksenalaiset tulot vuoden aikana. Jos verokortissa ilmoitettu tuloraja ylittyy, maksaja pidättää ennakkoveron lisäprosentin mukaan. Uuden muutosverokortin voi hakea kesken vuotta aina, jos siihen on tarvetta.

Muutosverokortin tilaaminen

Kätevimmin ennakonpidätystietojen muuttaminen ja uuden verokortin tilaaminen käy verottajan OmaVero-palvelussa www.vero.fi/omavero. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla tai puhelinoperaattorilta saatavalla mobiilivarmenteella.