Aktiivimalli loppuu

Aktiivimalli poistuu työttömyysturvalaista 1.1.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 päivärahat maksetaan ilman mahdollista aktiivimallin leikkurin mukaista 4,65 % vähennystä. Päivärahat, jotka koskevat vuotta 2019, ovat aktiivisuustarkastelun piirissä niiden maksuajankohdasta riippumatta.

Kassa maksaa automaaattisesti päivärahat 1.1.2020 alkaen ilman vähennystä. Päivärahan saajan ei tarvitse itse tehdä asian suhteen toimenpiteitä.

Peruspäiväraha nousee

Peruspäivärahan määrä nousee aiemmasta 32,40 eurosta 33,66 euroon. Myös päivärahan lapsikorotukset nousevat. Uudet lapsikorotusten määrät vuonna 2020 ovat

  • yhdestä lapsesta 5,28 euroa (aiemmin 5,23 euroa)
  • kahdesta lapsesta 7,76 euroa (aiemmin 7,68 euroa)
  • kolmesta tai useammasta lapsesta 10,00 euroa (aiemmin 9,90 euroa)

Lapsikorotusta maksetaan omista ja samassa taloudessa kirjoilla olevista puolison lapsista.

Peruspäivärahan nousu vaikuttaa myös ansiopäivärahoihin korottavasti. Samalla nousevat myös liikkuvuusavustus ja vuorottelukorvaus.

Lisäpäiväoikeus eli ns. eläkeputki

Oikeus työttömyysturvan ns. lisäpäiviin määräytyy  syntymävuoden ja työhistorian mukaan seuraavasti:

 Syntymävuosi  Alaikäraja 500. päivärahapäivänä  Työhistoria
 1955-1956  60 vuotta  5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana
 1957-1960  61 vuotta  5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana
 1961-  62 vuotta  5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana

 

Vakuutusmaksuvähenys eli ns. prosenttivähennys

Kun työssäoloehto täyttyy, päivärahan suuruutta laskettaessa ennakonpidätyksenalaiseen palkkatuloon tehdään ns. vakuutusmaksuvähennys. Tämä vähennys pienenee vuoden 2020 alusta ja on 4,14 % aiemman 4,24 % sijaan.

Vakuutusmaksuvähennys tehdään päivärahan perusteena olevaan palkkatuloon sen määrittelyvaiheessa, koska päivärahasta ei maksun yhteydessä pidätetä tiettyjä lakisääteisiä maksuja, jotka vähennetään palkkatuloista.