Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin työntekijöilleen maksamansa palkat vuoden 2019 alusta alkaen. Työttömyyskassat alkavat saada käyttöönsä päivärahan maksatuksessa tarvittavia palkkatietoja tulorekisterin kautta vuoden 2020 alusta lukien. Rakennuskassa alkaa käyttää tulorekisterin tietoja tammikuun 2020 aikana.

Etenkin vuoden 2020 alussa on tarpeellista vielä liittää hakemukseen työnantajalta saatu palkkatodistus päivärahan määritystä varten sekä palkkalaskelmat sovitellun päivärahan maksamista varten, jotta hakemusten käsittelyyn ja päivärahan maksamiseen ei tulisi ylimääräistä viivettä rekisterin käyttöönottovaiheessa.

Muita kassan tarvitsemia liitteitä ovat edelleen työtodistus jos työsuhde on päättynyt, työsopimus, lomautusilmoitus hakijan ollessa lomautettu sekä liitteet mahdollisista yritystuloista ja sosiaalietuuksista (esim. eläkkeet). Näiden liitteiden tarpeeseen ei tulorekisterin käyttöön ottaminen vaikuta.

Erillisiä palkka- tai työsuhdetietoja kassa joutuu pyytämään jäseniltään jatkossakin, jos työnantaja ei ole ilmoittanut tulorekisteriin kaikkia päivärahan määrityksessä ja maksatuksessa tarvittavia tietoja.

Työnantaja voi ilmoittaa tiedot rekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Työnantaja voi ilmoittaa myös ns. vapaaehtoisia tietoja. Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että työttömyyskassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa kassalle erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Lisätietoja tulorekisterin käyttöönotosta työttömyyskassoissa löytyy Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta TYJ:n tiedote tulorekisteristä.

TYJ:n ohje työnantajille tulorekisteristä