Verokortin tulorajan seuraaminen jäsenen omalla vastuulla

VEROKORTIN TULORAJAN SEURAAMINEN JA UUSI MUUTOSVEROKORTTI

Vuoden 2019 alusta lukien omien ennakonpidätyksenalaisten tulojen vuosikohtainen seuraaminen on aiempaa tärkeämpää. Ennakonpidätyksenalaisesta tulosta pidätetään ennakkovero verokortissa olevan tulorajan mukaisesti. Kun raja ylittyy, peritään loppuvuoden tuloista ennakkovero korttiin lasketun lisäprosentin mukaan. Sivutulojen (esim. freelance-tulot) erillinen ennakonpidätys poistui kokonaan vuoden 2019 alusta.

Sinulla voi olla erillinen verokortti yhden tai useamman työnantajan maksamia palkkatuloja varten ja toinen verokortti työttömyyskassan ja Kelan maksamia etuuksia varten. Seuraa vuoden 2019 aikana kaikkien maksettujen palkkojen ja etuuksien määrää. Vuoden 2019 aikana maksetut työttömyysetuudet voit tarkistaa uusimmasta maksuilmoituksestasi kassan eAsioinnista.

Jos verokorteissasi ilmoitetut tulorajat eivät riitä kattamaan kaikkia vuoden 2019 aikana maksettavia ennakonpidätyksenalaisia palkkatuloja ja / tai etuuksia, hae uusi verokortti työttömyyskassalle etuutta varten ja työnantajalle palkkaa varten. Näin voit välttyä myös lisäveron eli mätkyjen maksamiselta seuraavan vuoden aikana.

Uuden verokortin voit tilata suoraan verottajan OmaVero.fi –palvelussa tai puhelimitse Verohallinnosta. Tulorajojen ja ennakonpidätyksen seuraaminen on jokaisen omalla vastuulla.

Kassalle uutta muutosverokorttia ei tarvitse lähettää, sillä tiedot muutoksista tulevat suoraan verottajalta.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.