Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia 1.7.2019

Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia 1.7.2019

Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät omista henkilökohtaisesti osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia.

Perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö (vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset). Aiemmin heidän on katsottu olevan yrittäjiä, vaikka ovatkin olleet TyEL-vakuutettuja.

Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten tulee siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää jatkossakin oikeuden työttömyysetuuksiin. Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen (15kk) voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy palkansaajakassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta (yrittäjäkassa). Vain osittain täyttynyttä yrittäjän työssäoloehtoa ei voida siirtää palkansaajakassaan.

Lakimuutoksen jälkeen oikeus päivärahaan syntyy, kun jäsen on täyttänyt 52 viikon työssäoloehdon jonkun palkansaajakassan jäsenenä. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka, josta on tilitetty lakisääteiset sosiaali- ja vakuutusmaksut. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2019 oltava vähintään 1 211 euroa kuukaudessa. Jäsenellä ei myöskään ole saanut olla omistusta tai määräysvaltaa työttömyyttä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Yrittäjä jatkossakin

Lakimuutos ei koske sinua, jos omistat edes pienen osuuden perheesi yrityksestä. Tällöin olet edelleen työttömyysturvassa yrittäjä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä (ja ovat näin aina yrittäjiä myös eläkejärjestelmässä eli YEL-vakuutettuja).

Yrittäjänä pidetään työsuhteessa olevaa henkilöä, joka omistaa joko yksin tai yhdessä perheensä kanssa riittävän suuren osan siitä yrityksestä, jossa hän työskentelee. Johtavassa asemassa työskentelevä henkilö on yrittäjä, jos hän itse omistaa vähintään 15 % tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 % kyseisestä yrityksestä. Muussa kuin johtavassa asemassa työskentelevä henkilö on yrittäjä, jos hänellä tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % omistusosuus yrityksestä. Johtavassa asemassa sinun katsotaan olevan, jos toimit toimitusjohtajana ja/tai hallituksen jäsenenä.

Yrittäjänä pidetään myös henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa (esim. freelancer ja laskutusyhteisöjen kautta tehtävä työ eli ns. kevytyrittäjät). Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää, vaan sinun on myös työskenneltävä siinä.

Jos työskentelet perheyrityksessä, muistathan tarkistaa kuulutko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.