Päivärahan sovitteluun muutoksia 1.4.2019 osa-aikatyötä tekeville ja keikkailijoille

Työttömyyspäivärahan saajat ovat monesti pohtineet, kannattaako lyhyiden keikkatöiden ja osa-aikatöiden vastaanottaminen, kun palkkatietoja joutuu odottamaan työnantajilta. Työttömyyskassa tarvitsee palkkalaskelman tai palkkatodistuksen sovitellun päivärahan maksamista varten.

Huhtikuun alusta alkaen osa-aikatyötä ja lyhyitä keikkatöitä tekevillä päivärahat sovitellaan palkkatulojen kanssa yhteen siinä kuussa, jolloin palkka on maksettu eikä välttämättä siinä kuussa, jolloin työ on tehty. Tämä voi jatkossa nopeuttaa päivärahan saantia etenkin osa-aikatyön alkuvaiheessa.

Hakemusta täyttäessä on aina muistettava ehdottomasti ilmoittaa työssäolopäivät ja työtunnit silloin, kun työ on tehty. Osa-aikatyössä ja lyhytaikaisissa keikkatöissä (enintään 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö) ne palkkatulot, jotka on maksettu samalla ajanjaksolla, jolta hakemus on, sovitellaan hakemuksen aikana. Ne tulot, jotka maksetaan seuraavan hakemuksen jakson aikana, sovitellaan seuraavalla jaksolla. Jos palkan maksupäivä on tulevaisuudessa, pitää hakemuksessa ilmoittaa se päivä, jolloin palkka maksetaan. Ilmoituksen palkan maksamisen päivämäärästä voi lisätä esim. hakemuksen lisätietoja -kohtaan.

Lomautetut hakijat toimivat kuten aiemminkin: palkkalaskelmat hakemuksen aikana tehdyistä töistä pitää liittää hakemukseen mukaan.

Työssäoloehto ja aktiivisuus kertyvät jatkossakin työn tekoajan mukaisesti. Kassa ylläpitää tietoja jatkossa sekä työn tekemisen ajankohdan perusteella että palkan maksamisen ajankohdan mukaan. Soviteltavien hakemusten käsittelyssä tämä tarkoittaa sitä, että hakemusten käsittelyyn kulunee kokonaisuudessaan jatkossa aiempaa enemmän aikaa.

 

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.