Lakimuutos työttömyysturvaan 1.1.2019 alkaen

Lyhytkestoinen opiskelu

Työttömyysturvalakiin tulee 1.1.2019 alkaen muutos, jolla helpotetaan 25 vuotta täyttäneiden lyhytkestoista omaehtoista opiskelua työttömyysetuuden turvin. Opiskelu voi kestää enintään kuusi kuukautta ja opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa.

Työnhaun on edelleen opintojen aikanakin oltava voimassa TE-toimistossa ja tarjottua työtä on otettava vastaan. Päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto. Työttömyyspäiväraha maksetaan normaalin suuruisena ilman korotusosaa ja kulukorvausta lyhytkestoisten omaehtoisten opintojen ajalta.

Aktiivimallin edellyttämä aktiivisuus kertyy lyhytkestoisten opintojen ajalta.

TYJ:n artikkeli lyhytkestoisesta opiskelusta

 

Ei indeksikorotusta etuuksiin

Päivärahaan ei 1.1.2019 alkaen tehdä indeksikorotusta – kuten ei kahtena edellisenäkään vuonna. Päivärahan suuruus pyysyy siis samana.

Päivärahan suuruutta määriteltäessä palkasta tehtävä ns. vakuutusmaksuvähennys sen sijaan pienenee hieman vuonna 2019. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 2019 työttömäksi jäävän päiväraha on aavistuksen suurempi kuin sellaisen, jonka päiväraha on määritelty vuonna 2018. Vakuutusmaksuvähennys vastaa palkasta tehtäviä yhteenlaskettuja sosiaalivakuutusmaksuja, joita ei peritä enää työttömyysetuutta maksettaessa, vaan huomioidaan etukäteen päivärahan perustepalkan määritysvaiheessa.

TYJ:n uutinen indeksin jäädyttäisestä

 

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.