Vuorottelukorvauksen hakeminen ja maksaminen

Vuorotteluvapaan hakukaavakkeita saa työvoimatoimistosta. Työnantajan on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista työ- ja elinkeinotoimistolle työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi. Samassa yhteydessä vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle palkkatodistus vapaata edeltävän vuoden ajalta. Vuorotteluvapaalle jäänyt hakee omalta kassaltaan vuorottelukorvauksen; hakemukseen tulee liittää alkuperäinen palkkatodistus.

Lomakkeet