Jäsenyys

Työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, talotekniikka-alan sekä maa- ja vesirakennusalan ammateissa tai työaloilla.

Lisäksi työttömyyskassan jäseneksi pääsevät myös työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain huomioon ottaen myös edellä mainituille aloille opiskelevat palkkatyössä olevat henkilöt. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Työttömyyskassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

 

Jäsenyyden siirtäminen palkansaaja- tai yrittäjäkassasta

Jos jäsen siirtyy toiseen työttömyyskassaan, hänen hyväkseen luetaan aikaisemmassa kassassa kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika. Uuteen kassaan pitää kuitenkin liittyä kuukauden kuluessa siitä, kun eroaa edellisestä kassasta.

Jos kassasta erotettu jäsen liittyy uudelleen kassan jäseneksi, aikaisempaa jäsenyys- ja työssäoloaikaa ei voida lukea hyväksi. Tässä tapauksessa jäsenyys- ja työssäoloaika alkavat kertyä alusta.

 

Jäsenyyden alkaminen

Jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, kun työttömyyskassan asiamies on vastaanottanut Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan liittymislomakkeen (jäsenmaksun perintäsopimus tai itsemaksavan jäsenhakemus).

Jos olet liittynyt Rakennusliiton jäseneksi, olet pääsääntöisesti myös työttömyyskassan jäsen. Ammattiliiton perimästä jäsenmaksusta on 0,60 prosenttiyksikköä työttömyyskassan jäsenmaksua.

Liittymisohjeita ja lisätietoja ammattiliiton jäsenyydestä löydät liiton sivuilta.

Liittyminen vain työttömyyskassan jäseneksi on myös mahdollista. Jäsenmaksun suuruus on 0,60 % veronalaisesta ansiosta.

Jos liityt vain työttömyyskassan jäseneksi, ei sinulla ole oikeutta käyttää hyväksesi Rakennusliiton palveluita ja jäsenetuja, esimerkiksi liiton edunvalvontaosaston ja lakimiesten apua mahdollisissa riitatilanteissa.

Työttömyyskassan ja työnantajajärjestöjen välillä ei ole myöskään sopimusta jäsenmaksujen perinnästä suoraan työntekijän palkasta. Jäsenmaksut ovat tällöin jäsenen itsensä hoidettavia asioita.

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on jäsenyys- sekä työssäoloehdon täyttyminen, joten pelkkä jäseneksi liittyminen ei vielä riitä päivärahaoikeuteen. Päivärahan saamisen ehtoihin voit tutustua työttömyyskassan sivujen muista osista.

Halutessasi voit liittyä vain työttömyyskassan yksilöjäseneksi tulostamalla ja täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Jäsenyys astuu voimaan aikaisintaan siitä päivästä kun hakemus on saapunut työttömyyskassalle edellyttäen, että jäsenmaksu maksetaan tästä ajankohdasta alkaen.

Työttömyyskassan säännöistä löytyy lisätietoja kassan jäsenyydestä, sekä eroamisesta että erottamisesta.