Rakennusalan työttömyyskassa

Rakennusalan työttömyyskassan valtakunnallista palvelua nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti jo vuodesta 1924.

Rakentajat hyvin turvattuja

Rakentajat käsittivät jo varsin varhain, että työttömyysturva on tarpeellista palkkatyössä oleville. Rakennusliiton jäsenet ovat voineet saada työttömyyden ajalta päivärahaa jo vuodesta 1924 lähtien vaikka nykyisenkaltainen työttömyysturva kehitettiin vasta 1960 -luvulla.

Rakennusliiton vaatimuksesta korvattavien päivien määrä nousi asteittain. Vuonna 1968 saavutettiin 200 korvattavaa päivää ja siitä on vähitellen tultu ylös jopa 500 päivään asti.

Työttömyysturvalle on ollut ominaista, että sen määrä, korvattavien päivien määrä tai ehdot ovat vaihdelleet vuosittain.

Rakennusalan kassan jäsenet ovat kuitenkin hyvin turvattuja. Kassan jäsen saa nykysäännösten mukaan ansiopäivärahaa 2-3 kertaa enemmän päivää kohti kuin pelkästään peruspäivärahalla oleva työtön.