Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta ja mahdollisista lapsikorotuksista.

Ansiopäivärahan perusosa ja lapsikorotukset vuonna 2016:

Perusosa on peruspäivärahan suuruinen 32,68 € / pv
Lapsikorotus alle 18-vuotiaasta lapsesta 5,27 € / pv
Lapsikorotus kahdesta lapsesta 7,74 € / pv
Lapsikorotus kolmesta tai useammasta lapsesta 9,98 € / pv

 

Ansiopäivärahan taitekohta on 3 104,60 €.