Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon sen määräämällä tavalla. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa.

Päivärahaa haetaan päiväkohtaisesti ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella tai sähköisesti eAsiointi-palvelun kautta. Hakemuslomakkeita saat liiton aluetoimistoista ja kassan nettisivuilta kohdasta ”Lomakkeet”. Jatkohakemuslomakkeita lähetetään maksuilmoituksen mukana. Jatkohakemuksen voi täyttää myös netissä.

Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai ellet ole saanut ns. portaikkoverokorttia.

Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lapsitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta.

Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitettävä näistä todistukset mukaan. Maatalous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys vahvistetusta verotuksesta.

Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi.

Päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.

  • Työttömäksi jäänyt voi jättää kuitenkin ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä, kahden kalenteriviikon ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä sunnuntaihin.
  • Neljän viikon rytmiä noudatetaan myös, kun teet työttömänä ollessa satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän viikon jakson aikana.
  • Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli kyseisen neljän viikon jakson, voit päättää hakemuksesi työn aloittamista edeltävään päivään. Lisäksi hakemukseen merkitään, milloin yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö on aloitettu.
  •  Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palkkaa kuukauden jaksoissa, hae päivärahaa kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan palkkatodistus.
  • Osa-aikatyön palkasta on muistettava maksaa jäsenmaksu, jos osa-aikatyöstäsi kertyy työssäoloviikkoja.

 

Lue lisää tyj.fi